Oró ‘Sé Do Bheatha ‘Bhaile
(Oh You're Welcome Home)

 

[Irish-Gaelic]

[Rough Phonetic]

 

[aonréad]
Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,
Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,
Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,
[gach duine]
Anois ar theacht an tsamhraidh!

[curfá]
Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,
Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,
Óró ‘Sé do bheatha ‘bhaile,
Anois ar theacht an tsamhraidh!

1
‘Sé do bheatha a bhean ba léanmhar,
B’é ár gcreach tú bheith i ngéibhinn,
Do dhúiche bhreá i seilibh meirleach...
Is tú díolta leis na Gallaibh!

[curfá]

2
Tá Gráinne Mhaol ag teacht thar sáile,
Óglaigh armtha léi mar gharda,
Gaeil iad féin is ní Gaill ná Spáinnigh...
Is cuirfidh siad ruaig ar Ghallaibh!

[curfá]

3
A bhuí le Rí na bhFeart go bhfeiceann,
Muna mbíonn beo ina dhiaidh ach seachtain,
Gráinne Mhaol is míle gaiscíoch...
Ag fógairt fáin ar Ghallaibh!

[curfá]
[curfá arís]

[solo]
Oh-roe shay duh vah-ha wall-ya,
Oh-roe shay duh vah-ha wall-ya,
Oh-roe shay duh vah-ha wall-yaaa,
[everyone] Ah-nish air hawkt un tauw-rEE!

[chorus]
Oh-roe shay duh vah-ha wall-ya,
Oh-roe shay duh vah-ha wall-ya,
Oh-roe shay duh vah-ha wall-yaaa,
Ah-nish air hawkt un tauw-rEE!

1
Shay duh vah-ha uh vahn bah layn-var,
B-Ay air grack too veh EEnn gay-vin,
Do-oo-EEv rah-EE shay-live mare-lawchk...
Iss too deal-tah lesh nah Gah-live!

[chorus]

2
Tah gran-yah wail egg chawkt ar saul-yah
Oh-gulEE ar-muh lay mahr gard-uh
Gayl EE-ad fayn iss nEE Gahl nah spahn-EE...
Iss cur-fee(d) shEE-id roo-ig air Gah-live!

[chorus]

3
Ah vEE leh rEE nah vairt guh veck-ann
Mun-uh mEEn b-yo in-uh jeh-i(d)-ock shawktan
Gran-yah wail iss mEE-leh gahsh-kEE...
Egg foe-gurt fahn air Gah-live!

[chorus]
[chorus again]

 

 


¢] Oh-ro You're welcome home,
Oh-ro You're welcome home,
Oh-ro You're welcome home...
Now that summer's coming!

1] Welcome oh woman who was so afflicted,
It was our ruin that you were in bondage,
Our fine land in the possession of theives...
And sold to the foreigners!

3] Grainne Mhaol is coming over the sea,
Armed warriors along with her as her guard,
They are Irishmen, not foreigners or Spanish...
And they will rout the foreigners!

4] May it please the God of Miracles that we may see,
Although we only live a week after it,
Grainne Mhaol and a thousand warriors...
Dispersing the foreigners!

             

 

This is a song about Grace O' Malley; 16th Century pirate, patriot, chieftain of the Galway region and she's used
allegorically to represent "Mother Ireland". Lyrics were taken from Tim Martin's printout and personal transcription.